Bålkos









Bål - skikkelig stemning og kos

Båling både på våre turer eller ved campen er veldig stemningsfullt og koselig.

Å sitte rundt et sprakende og vamende bål gir en spesiell ro og opplevelse.

På våre sommerturer og hvis været tillater det så griller vi pølser eller andre godbiter. Hvis det passer plukker vi også blåskjell som kokes over bålet - det er en ren nytelse. I perioder kan det pga av algeoppblomstring være utryggt å spise blåskjell, så sjekk altid blåskjelltelefonen og lytt til  lokalbefolkningens råd.  


NB! Husk bålforbudet og bruk sunn fornuft 
I perioden 15. april til 15. september er det ikke tillatt å tenne opp bål, grill og engangsgrill i utmark i Norge. – Forbudet omfatter skog, lyng, gress, snaufjell, holmer og strandområder. N
aturen er ulik og våren kommer på høyst ulike tidspunkt. Derfor er det åpent for at man kan bruke sunt fornuft og likevel kan tenne bålom det ikke åpenbart kan medføre brannfare, som etter mye nedbør, og på snø. Man kan også grille på stranden, i god avstand fra skog og vegetasjon. 


NB: Husk også sporløs ferdsel

Bruk gamle bålplasser der det er mulig og hvis du lager ny bålplass velg da en plass der du ikke lager stygge arr i naturen etter deg, som på feks et svaberg. Ta med deg all søppel.