Ren kyst
Ryddeinsats hvert år

Desverre flyter det iland en god del marint søppel langsmed kysten også her på Rebbenesøya. Grunnen til at vi kan nyte av rene strender og kystlinjer er at det gjøres er gedigen innsats blant lokalbefolkning, padlere, gjennom ulike tilrettelagte prosjekter som prosjektet Ren Kyst. Les gjerne mer om dette flotte prosjektet her

Vi ønsker også at våre gjester får et bevist forhold til dette voksende globale miljøproblemet "marin forsøpling". Plukking av marint søppel er en naturlig del på våre turer så lenge det ikke går utover sikkerheten.


"Marint avfall både i vann og på strand/kyst kan skade dyreliv og miljø, kan forårsake kostnader ved skader på fartøy og redskap, er lite pent å se på, og kan koste store summer å rydde opp. En svært stor del av det en finner som avfall i havet og langs kysten vår er laget av plast. En stor del av emballasje og fiskeredskap er i dag laget av plast, og det er disse kategoriene avfall en finner mest av langs kysten i nord. Plast er et uorganisk materiale som ikke brytes ned biologisk, så plastavfall i havet og på kysten vil derfor ikke bli borte i overskuelig fremtid" - Ren kyst.