Samisk kultur

Reinsdyr på øya


Den eneste øya i landskapsområdet som har reindrift i dag er Rebbenesøya. Reindrift har, som på mange av øyene, vært preget av mye flytting til og fra og med vinter- og sommerfôringsplassene på forskjellige steder. Fra 1996 har Rebbenesøya vært som et helårsdistrikt med et øvre antall på 200 rein. Det er derfor vanlig å se reinsdyr på øya hele året, og in imellom holder reinsdyrene også til rundt campen vår.